7 Bài Thơ Hay Về Quan Âm Bồ Tát

7 Bài Thơ Hay Về Quan Âm Bồ Tát

Ảnh Quan Âm Bồ Tát

Bài thơ 1:

Quan Thế Âm Bồ Tát tình thương bao la,

Xin nguyện hồi hướng, ánh sáng xanh tươi.

Lòng người tha thứ, nhân duyên vô đối,

Là nguồn mạch lành, nơi cõi vô lượng.

Bài thơ 2:

Người thánh Quan Âm, lòng từ bi ân cần,

Bát Nhã Tâm Kinh, lời đức Phúc Đức.

Nguyện ước tiến độ, tịnh tâm thanh An tĩnh,

Xin ban hòa bình, vươn tới thiên đường.

Bài thơ 3:

Trong những khó khăn, Quan Thế Âm ân tình,

Mạnh khỏe và lành, hướng dẫn đạo lý.

Xin ban ánh sáng, trái tim thanh tịnh,

Hướng dẫn chúng con, vượt qua biển đời.

Bài thơ 4:

Quan Thế Âm Bồ Tát, thân ái đằm kín,

Chúng con nguyện cầu, lòng nguyện tôn kính.

Xin đưa chúng con, qua bao khó khăn,

Dẫn đến trời, bình an và thanh thản.

Bài thơ 5:

Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu tượng tâm hồn,

Là nguồn ngọc lành, niềm tin tươi sáng.

Nguyện ước bình an, trên mỗi con đường,

Chúng ta theo dõi, theo bước chân Quan Âm.

Bài thơ 6:

Trong tâm hồn chúng tôi con, tượng trí Quan Âm,

Người là nguồn sáng, tình thương vô bến.

Xin dẫn chúng tôi con, qua mọi gian nan,

Và đến bên bờ biển, của hạnh phúc vô tận.

Bài thơ 7:

Bát Nhã Tâm Kinh, giáo dục nhân thân,

Nguyện ước trong lòng, bao la và từ bi.

Quan Thế Âm Bồ Tát, là nguồn hy vọng,

Xin ban cho chúng con, niềm tin vượt trời.

Bài thơ 8:

Trong tiếng kinh kể, ân tình vô đối,

Quan âm hiện diện, hồi sinh lòng tin.

Xin ban bình an, nơi lòng tràn đầy,

Dẫn chúng tôi về, bên cõi bình an.

Bài thơ 9:

Lời nguyện xin đến, trái tim thanh tịnh,

Quan Thế Âm Bồ Tát, là nguồn niềm tin.

Xin ban cho chúng con, từ bi và an lành,

Trong vòng tay của chúng con, chúng con mãi mãi.

Bài thơ 10:

Tượng trí Quan Âm, đẹp như tranh hoa,

Tâm hồn thanh lịch, niềm tin trái tim.

Nguyện ước thế giới, bình yên hòa lành,

Dưới ánh sáng tươi, của tâm từ bi.

Bài thơ 11:

Lạy Quan Thế Âm, người hiền hậu bảo la,

Xin đến bên chúng con, giữa những gian nan.

Nguyện bình an, tình thương không ngừng,

Dẫn chúng ta đến, vùng đất tươi đẹp.

Bài thơ 12:

Tâm hồn trong trắng, tượng trí quân thần,

Nhân duyên từ bi, xin dẫn chúng con.

Quan Thế Âm Bồ Tát, người hiền lành nhất,

Xin ban cho chúng con, tâm hồn bình an.

Bài thơ 13:

Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện ước nguyền sâu,

Trong tâm hồn ta, luôn tỏa sáng tinh thần.

Quan âm đồng hành động, trong mọi lúc vui buồn,

Xin giữ cho chúng con, tâm hồn thanh tịnh.

Bài thơ 14:

Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu tượng tâm linh,

Xin ban cho chúng con, khả năng hiểu.

Nguyện ước hòa bình, trên mọi miền đất,

Dẫn chúng con đến, thiên đường thanh tịnh.

Bài thơ 15:

Lạy Quan Thế Âm, tương trí vô biên,

Chúng tôi cầu nguyện, trong trái tim kính.

Xin ban cho họ con, tâm hồn bình an, nguyện ước xó

Tác giả: Nguồn Sưu Tầm

Bài thơ của tác giả chỉ mang tính chất tham khảo!

Liên hệ